Affald

Affald skal sorteres, så der bliver plads til affaldet

Affald skal sorteres, så der bliver plads til affaldet under hele opholdet. Og det er særlig vigtigt at sortere ellers vil containerne ikke blive tømt, og skraldemændene lægger en seddel i postkassen om, at affaldet skal sorteres inden tømning. Det betyder, at det vil koste ekstra at få afhentet igen. Ekstratømningen afregnes med lejer.

Madaffald – benyt de grønne poser

Kød, ben, ost, brød, kaffegrums, grønsager mv. lægges i de grønne affaldsposer og herefter i sort affaldsbeholder mærket Madaffald. Der ligger ca. 10 grønne poser til madaffald i køkkenet. Øvrige affaldsposer skal selv medbringes og ekstra grønne poser til madaffald skal medbringes.

Restaffald

Rest affald lægges i medbragte affaldsposer i den sort affaldscontainer mærket restaffald.

Papir

Rent papir lægges direkte i papircontainer.

Metal

Metal skal ikke i poser, men lægges direkte i metalcontainer.

Glas

Glas skal ikke i poser, men lægges direkte i glascontainer.

Plast

Plast kan lægges i poser, og kan også lægges direkte i plastcontainer.

Ødelagt service og andre genstande

Ødelagt service og andre genstande sættes i vaskerum og erstattes efter aftale med udlejer.